Etusivu


Piirin jäsenmaksu

Piirin jäsenmaksu on 1.1.2022 alkaen 3€.


Kutsu Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutustilaisuuteen

Fisuun-kalakummikoulutus 4.12.2021

9.11.2021.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiri kutsuu kaikki nuorisotoiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt Fisuun- kalakummikoulutukseen Voikkaalle.

Koulutuksessa tutustutaan kalakummitoiminnan käytäntöihin, SVK:n nuorisotoiminnan teemoihin ja tapahtumiin sekä kummien käytettävissä oleviin tukimateriaaleihin. Koulutuksen tavoitteena on antaa kalakummeille valmiuksia järjestää nuorisotoimintaa, joka on laadukasta, turvallista sekä nuoria kiinnostavaa.

Koulutus on tarkoitettu Kaakkois-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin alueella toimiville nuorisotoiminnasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus sopii sekä uusille koulutettaville että vanhoille kalakummeille.

Koulutuksen ajankohta: Lauantai 4.12. kello 10.00–13.00.
Koulutuspaikka: Luonto- ja Eräkeskus. Voikkaantie 2, 45910 Voikkaa.
Ilmoittautuminen koulutukseen: Sähköpostilla viimeistään 25.11. mennessä janne.tarkiainen@vapaa-ajankalastaja.fi
Lue lisää koulutuskutsusta (pdf)!


Tiedoksi: SM-onki 2022 Kalajärvi, Peräseinäjoki

SVK 29.10.
SM-onki 2022 on aikaisemmasta tiedosta poiketen aikaistettu viikolla, eli uusi päivämäärä on 30.7.2022. Syynä ajankohdan vaihtumiseen on, että tulosjärjestelmä on alkuperäisenä päivänä varattu muualle.


SVK:n kalastuskerhojen kausi on käynnistynyt – Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan mukavaan toimintaan

SVK 28.9.2021
Suomen Vapaa-ajankalastajien (SVK) järjestämät lapsille ja nuorille suunnatut kalastuskerhot ovat syksyn saavuttua aloittaneet jälleen toimintansa. Kesätauon jälkeen ne tarjoavat taas ensi kevääseen asti monipuolista kalastukseen liittyvää tekemistä useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Vapaa-ajankalastajien järjestämissä kalastuskerhoissa pääsee esimerkiksi rakentelemaan kalastusvälineitä sekä testaamaan niitä käytännössä. Monien kerhojen ohjelmaan kuuluu myös harrastemerkkien suorittaminen sekä tutustumismatkat erilaisiin kalastuskohteisiin. Myös lasten vanhemmat ovat tervetulleita mukaan kerhoiltoihin ja retkille. Lue lisää =>


Virtaa vesienhoitoon – vesistökunnostuksen sekä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan rahoitushaku

YM. 7.9.2021

Haku avoin 18.10. – 30.11.2021
Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien ja valuma-alueiden eri maanomistajien yhteistyötä.

Vesistöt ovat valuma-alueidensa lapsia. Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Virtavesissä kunnostustarve johtuu usein ravinne- ja kiintoainekuormituksesta tai patojen ja perkauksen haitoista. Myös pienvesien vedenlaatu ja elinympäristöt ovat heikentyneet maa- ja metsätalousalueiden kuivatuksen sekä vesistörakentamisen vuoksi. Kaikilla toimilla kaikissa vesistöissä ja niiden valuma-alueilla on merkitystä. Lue Lisää https://ym.fi/virtaavesienhoitoon


Kymijoen Kuusankosken vapakalastusalue 2021

18.5.2021
Lupa-alue
Kuusankosken kaupungissa Voikkaan tehtaan sillan ja Keltin voimalaitoksen välisellä alueella pois lukien tehdas- ja yksityisalueet. Myös Kyöperilän alue kuuluu vapakalastusalueeseen. Jokiosuuden pituus on noin 15 km.

Sallitut pyyntivälineet
vapakalastusvälineet (virveli, perho ja uistin).
Lue lisää Kuusankosken kalastusseuran sivulta