Pyyntimitat ja rauhoitusajat

Eräluvat
Pyyntimitta tarkoittaa pyydettyjen kalojen alinta sallittua pituutta (entinen alamitta). Pyyntimitoilla varmistetaan kalakantojen kestävä käyttö ja edesautetaan tiettyjen kantojen elpymistä.

Kalojen pyyntimitat säätää Suomessa kalastusasetus. Asetuksen lisäksi kalastusoikeuden haltijat ja kalaveden omistajat voivat asettaa kalavesilleen asetusta korkeampia pyyntimittoja kalakantojen turvaamiseksi. Metsähallituksen vesiä koskevat mahdolliset poikkeavat pyyntimitat on mainittu lupa-alueiden sivuilla.

Monen kalalajin pyyntimitat nousivat 1.1.2016 kalastusasetuksen muututtua. Asetuksen tavoitteena on tehostaa muun muassa meritaimenen, järvilohen, järvitaimenen, harjuksen ja saimaannieriän suojelua sekä edistää näiden kantojen elpymistä ja kestävää kalastusta.

Lue lisää:
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalavesien-vastuullinen-hoito-ja-kaytto/pyyntimitat-ja-rauhoitusajat.html