Kouvolan Kalamiehet

Puheenjohtaja
Veli-Pekka Muona
Kiveliöntie 1 B 18, 45100 Kouvola
puh. 0400 257 202

Sihteeri, postinsaaja
Jussi Pakarinen
Maarikankuja 49, 45100 Kouvola
puh. 050 589 9200
jussi.pakarinen(a)pp.inet.fi
Seuran sähköposti: kouvolankalamiehet(a)gmail.com

Rahastonhoitaja, jäsenasiat
Matti Kaskinen
Leinikkitie 2 H, 45120 Kouvola
puh. 0400 750 051
vmkaskinen(a)gmail.com

Sähköpostiosoite, johon piirikirje ja muut tiedotteet sähköisenä toimitetaan:
kouvolankalamiehet(a)gmail.com