Invapassi


* KLIK * 5.12.13
passiKaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri haluaa yhtenäistää ja helpottaa erilaisista liikuntarajoitteista johtuvaa kilpailuun osallistumista. Piiri on laatinut menettelyn, jolla piirin järjestämiin kilpailuihin on mahdollista hakea invapassia. Piiri toivoo, mutta ei voi päättää, että piirin seurat omissa kilpailuissaan voisivat toimia saman invapassin säännöillä. Passi tulee pitää kilpailuissa mukana ja tarvittaessa näytettävä järjestäjän edustajille.

Myöntämisperusteet
Invapassi myönnetään henkilökohtaisen vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakijan tulee yksiselitteisesti todistaa liikuntarajoitenaisuutensa viime kädessä lääkärin todistuksella. Hakemuksessa tulee kertoa perusteet sekä mitä apuvälinettä hakee.

Apuvälineet
Invapassi oikeuttaa seuraavien apuvälineiden käyttöön yksin tai yhdessä
1. Potkukelkka
2. Sukset
3. Pyörätuoli
4. Moottorilla toimiva kulkuväline ( hakemuksessa selvitettävä mikä)
5. Moottorikaira, akkukaira

Hakeminen
Hakija osoittaa vapaamuotoisen hakemuksen invapassista Kaakkois-Suomen Vapaa-ajanpiirin sihteerille. Hakemuksessa tulee selvästi ilmetä vamman laatu ja mitä apuvälinettä/välineitä haetaan.

Käsittely
Piirin sihteeri vie passihakemukset piirin hallituksen kokoukseen päätettäväksi.
Päätöksen jälkeen sihteeri myöntää allekirjoituksellaan passin joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Passiin merkataan myönnetyt apuvälineet. Passi on henkilökohtainen.
Päätökset kirjataan hallituksen kokousten pöytäkirjoihin. Hakemuksia ja niihin liittyviä todistuksia ei säilytetä päätöksen tekoa pitempää aikaa (tietosuojalaki estää säilytyksen).

Tallenna tästä Invapassin säännöt koneellesi (pdf)