Edustusavustushakemukset EM/MM

Edustusavustushakemukset EM/MM onki- ja pilkkitapahtumiin

vakapi_logoPiiri myöntää, suunnitellun budjetin, puitteissa avustuksia edustustehtäviin osallistuville, jotka edustavat seuran jäseninä piiriämme.

Henkilökohtainen tuki on onki/pilkki EM/MM-kisat 150€/henkilö.

Joukkueen jäsenten tulee hakea avustusta henkilöinä piirin päätöksen mukaisesti.
Tuen saa henkilökohtaisella anomuksella. Näin siitä jää tosite kirjanpitoon.
Anomuksesta tulee ilmetä; hakijan nimi, seura, tapahtuma ja tapahtuman ajankohta sekä hakijan tilitieto, johon avustus tilitetään.

Anomus toimitetaan rahastonhoitajalle, joka tilittää kyseisen summan ko. henkilön tilille.

Piirillä on edellisvuosien tapaan oikeus velvoittaa avustettavat esittelemään tapahtumiaan piirin tilaisuuksissa.

Edustusavustushakemukset EM/MM (pdf)