Kalastus

Kalatalousalueet ja kalavesien omistus

Kalatalousalue muodostuu kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta ja sen aluetta määritettäessä on otettava huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen kalastuslain perusteella vesialueet jaettiin kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta.

Uudet kalatalousalueet, yhteensä 118 kappaletta, ovat aloittaneet toimintansa vuoden 2019 alussa. Kattava lisäinfo: https://ahven.net/kalatalousalueet/

Kalatalousalueet kartalla

Suomessa on vuoden 2019 alusta toiminut 118 kalatalousaluetta. Kalatalousaluekartta auttaa tutustumaan kalatalousalueisiin. Kts. kalatalousalueet kartalla


Pyydysten merkintä

pyydysKalastuslain 33 § mukaan seisovat ja kiinteät pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat selvästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysten merkinnälle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin muilla vähemmän liikennöidyillä vesillä tai alueilla, joilla pyydysten ei katsota haittaavan liikennettä tai vesialueen muuta käyttöä. Eri pyydystyyppien merkinnälle on asetettu erilaiset vähimmäis-vaatimukset.
* Pyydysten merkintä – uudet säädökset löydät tästä (pdf)


Kalaan Suomeen – На рыбалку в Финляндию

Suomen kalastuslupajärjestelmä sekä kalojen alamitat ja rauhoitusajat. / Система лицензирования, минимальные размеры рыб и сезонные ограничения рыбной ловли в Финляндии.
Lue lisää / читать далее (pdf)