Etusivu


KUTSU – Kalatalousalue-edustajien koulutukset, syksy 2018

SVK 12.10.2018
Ensi vuonna toimintansa aloittavat kalatalousalueet vastaavat kalavesien hoidosta sekä kalastuksen järjestämisestä alueillaan.
Toimiminen kalatalousalueissa on suora mahdollisuutemme vaikuttaa vapaa-ajankalastuksen asemaan sekä kalastuksen järjestämiseen Suomen kalavesillä!
Vapaa-ajankalastajilla on mandaatti kahden edustajan nimeämiseen / kalatalousalue.

SVK:n kala- ja ympäristötoimikunta kutsuu kalatalousaluetoiminnasta kiinnostuneet koulutukseen ja vaihtamaan kokemuksia toiminnasta! Nyt järjestettävät tilaisuudet ovat suunnattu jo aiemmin toimineille edustajille sekä toiminnasta kiinnostuneille.
Nykyiset kalastusalueet ja kalastusalue-edustajien toimivalta päättyy kalastusalueiden päättökokouksissa.
Tilalle tuleviin kalatalousalueisiin vapaa-ajankalastajapiiri nimeää uudet edustajat koulutusten jälkeen: https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/kalatalousalueet/

Ohjelmassa käydään läpi kalatalousaluetoiminnan keskeisimpiä asioita ja kuullaan jo aiemmin toimineen edustajan kokemuksia toiminnasta. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta!

Tilaisuudet alkavat kello 17:30 kahvilla ja ohjelma kello 18:00.

Kaakkois Suomi 31.10. Voikkaa, Voikkaan Luonto- ja Eräkeskus.
Ilmoittautumiset: marcus.wikstrom@vapaa-ajankalastaja.fi
Lue koko kutsu tästä (pdf)


Suomalaiset syövät vain 3 % pyytämästään silakkasaaliista − Teollisuus tähtää silakan ja kilohailin elintarvikekäytön lisäämiseen

Luke 8.10.2018
Kalan kysyntä on kaksinkertaistunut kotimaan elintarvikemarkkinoilla 1980-luvun alusta tähän päivään. Silakka on Suomen kaupallisen kalastuksen tärkein saaliskala, jonka käyttö elintarvikkeena voitaisiin moninkertaistaa nykyisestä.

Suomeen rekisteröidyt alukset kalastavat runsaan kolmanneksen koko Itämeren silakkasaaliista. Vuonna 2017 silakan osuus Suomen merialueen kaupallisten kalastajien saaliin määrästä oli lähes 90 prosenttia ja arvosta 70 prosenttia. Sitä kalastettiin viime vuonna 136 miljoonaa kiloa, 25 miljoonan euron arvosta. Silakan kulutus on vakiintunut Suomessa noin neljään miljoonaan kiloon vuodessa. Lue lisää Luke


Kotimaisen luonnonkalan syöntiä voi lisätä turvallisesti – Terveyshyödyt voittavat mahdolliset haitat

Luke 5.10.2018
Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Näitä kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made. Lisäämällä kotimaisen luonnonkalan käyttöä voidaan saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä, lisätä lähiruoan tarjontaa sekä edistää kalataloutta. Luonnonkalojen kulutus poistaa lisäksi vesistä ravinteita, mikä tukee sekä vesienhoitoa että kiertotaloutta.

Itämeren ja Suomen sisävesien kalojen ympäristömyrkkypitoisuuksia tutkittiin EU-kalat III -hankkeessa. EU-kalat III -tutkimushanke toteutettiin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Hankkeen rahoitti valtioneuvoston kanslia. Lue lisää Luke