EtusivuPiirin kevätkokous on 9.5.2017 piirin toimistolla

Kaakkois-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry:n kevätkokous pidetään 9.5.2017 klo 18:00 Voikkaan Luonto- ja Eräkeskuksessa, Voikkaantie 2, 45910 Kouvola.

Ennen kokouksen alkua, 17:30 alkaen, kahvit sekä suoritetaan valtakirjojen tarkastus.

Kokouskutsu (pdf) | Edustus (pdf) | Kevätkokouksen asialista (pdf)


Tuore selvitys: pienvesivoimaloiden lupiin kuuluvat kalatiet jääneet toteuttamatta

SVK – 25.04.2017
Pienvesivoimayhtiöt eivät ole toteuttaneet niille määrättyjä kalatievelvoitteita, ilmenee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uudesta selvityksestä. Velvoitteiden toteuttamatta jättäminen on hidastanut uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista padottuihin jokiin. Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF vaativat viranomaisilta velvoitteiden toimeenpanoa ja eduskunnalta vesilain muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista. Lue lisää SVK


Vapaa-ajankalastajat: uusien kalatalousalueiden rajoissa on vaelluskalat otettava huomioon ja maakuntauudistuksessa on kalatalouden edunvalvonta turvattava

SVK – 22.4.2017
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tyrmää kevätkokouksessaan yhteistyöryhmien tekemät ehdotukset kalatalousaluerajoiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä, koska niissä ei ole otettu huomioon vaelluskalojen elinkiertoa. Maakuntauudistuksessa järjestö vaatii kalataloushallinnon itsenäisen päätöksenteon turvaamista.

Vuoden 2019 alusta aloittavien uusien kalatalousalueiden rajoista on jätetty ehdotukset ELY-keskuksille, jotka ne vahvistavat. Vesialueet on jaettava kalastuslain mukaan niiden omistussuhteista ja hallinnollista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin kiinnittäen erityisesti huomiota vaelluskalojen elinkiertoon ja vesistöjen valuma-aluejakoon. Lue lisää: SVK