Etusivu


Pm-laituripilkki 2018, Loviisa Laivasilta

Pm-laituripilkin 2018 tulokset löydät tästä

PTO ja VAKAPI kiittää kaikkia kisaan osallistuneita!!!


SM-onki 2018 Saimaan kanava, Lappeenranta

SM-onki 2018 järjestettiin 5.8. Saimaan kanavalla Lappeenrannassa.
Kilpailun tulokset löydät tästä (pdf)


Kalastusmatkailututkimus

Hei,

Olen Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen oppilas ja työskentelen apulaistutkijana ”Vapakalastuksen säätelyn uudet menetelmät ja mekanismit” -hankkeessa. Työstän hankkeelle omaa pro gradu -tutkielmaani, joka käsittelee kotimaassa tapahtuvan kalastusmatkailun elämyksellisyyttä, kalastusharrastuksen vakavuutta sekä vastaajan näkökulmaa pyydystä ja päästä -kalastukseen (catch-and-release).

Tutkimus toteutetaan kaksiosaisena ja sen ensimmäisessä vaiheessa vapaa-ajankalastajilta kerätään taustatietoa käsiteltäviin aiheisiin ohesta löytyvällä kyselylomakkeella. Myöhemmin tämän tiedon pohjalta toteutetaan vielä syventäviä haastatteluita nk. ”vakaville harrastajille”. Tässä vaiheessa olisikin ensiarvoisen tärkeää saada vastauksia mahdollisimman paljon sekä ennen kaikkea mahdollisimman monipuolisesti erilaisia vapaa-ajankalastajia kuvastavana otantana.
Lue lisää ja käy vastaamassa kyselylomakkeeseen.