Kalastus

Kalatalousalueet ja kalavesien omistus

Kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle. Omistaja voi olla yksityinen kiinteistö tai valtio, tai vesialue voi olla usean kiinteistön yhteinen. Kalaveden omistuksesta riippumatta jokaisella on oikeus onkimiseen, pilkkimiseen ja viehekalastukseen lukuun ottamatta vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikkoja sekä alueita, joilla kalastus on erillisillä päätöksillä kielletty… Lue lisää

Kalatalousalueet

Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain (379/2015) nojalla. ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat 13.12.2017. Uudet kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta. Ensimmäisten yleiskokousten kokouskutsut ovat nähtävissä 2.1.2019 alkaen.

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.
Lue lisää: ELY |
Tutustu tarkemmin kalatalousalueiden rajoihin Maanmittauslaitoksen sivuilla.


Pyydysten merkintä

pyydysKalastuslain 33 § mukaan seisovat ja kiinteät pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat selvästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysten merkinnälle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin muilla vähemmän liikennöidyillä vesillä tai alueilla, joilla pyydysten ei katsota haittaavan liikennettä tai vesialueen muuta käyttöä. Eri pyydystyyppien merkinnälle on asetettu erilaiset vähimmäis-vaatimukset.
* Pyydysten merkintä – uudet säädökset löydät tästä (pdf)


Kalaan Suomeen – На рыбалку в Финляндию

Suomen kalastuslupajärjestelmä sekä kalojen alamitat ja rauhoitusajat. Lue lisää (pdf)

Система лицензирования, минимальные размеры рыб и сезонные ограничения рыбной ловли в Финляндии. читать далее (pdf)

Lisätietoa / Более подробную информацию: www.ahven.net/russian