ELY-keskusten avustushaku kalatalouden edistämiseen vuonna 2021

SVK 22.12.2020
Kalatalouden edistämisvarojen hakuaika on 15.12.-29.1.2021. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-kalatalouden-edistamiseen ja ELY-keskuksen erikseen kokoama yleisohje on liitteenä. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti, koska hakukäytänteisiin on tullut uudistuksia. Alle on lisäksi koottu joitain huomioon otettavia asioita.

Miten avustuksia haetaan?
Haku on mahdollista ja myös suositeltavaa tehdä sähköisesti. Se tarkoittaa lomakkeiden täyttämistä verkossa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista ja asioita hoidetaan yksityishenkilönä, Y-tunnuksellisen yrityksen tai yhteisön valtuuttamana. Valtuutus asian hoitajalle kannattaa tehdä suomi.fi palvelua käyttäen (https://www.suomi.fi/valtuudet)
Asiointipalvelussa hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Myös maksatushakemukset voi hankkeen päätyttyä tehdä samaa palvelua käyttäen.

Vaihtoehtoisesti haku on edelleen mahdollista myös ELY-keskuksen tulostettavaa/tallennettavaa hakulomaketta käyttäen. Täytetty lomake liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna (hakijalla tulee olla yhdistyksen/yhteisön allekirjoitusoikeus) kyseisen toimialueen ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse/kirjeenä.

Poimintoja hakukäytänteistä
Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista, vaan rahoitukseen kannattaa sisällyttää muutakin rahoitusta. Omarahoitus voi sisältää talkootyötä, jonka hintana käytetään 15 euroa. Mikäli haettava avustus kattaa kaikki kustannukset, hakemuksessa on erikseen perusteltava, miksi korkea avustusosuus on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätön.
Poikkeustapauksissa perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona. Ennakon määrä voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 80 % tuen kokonaismäärästä.
Hankkeen toteutusajan osalta tulee ottaa huomioon, että hyväksyttäviä kustannuksia ovat vain päätöksessä hyväksyttynä hankkeen toteutusaikana syntyneet(esim. sitova tilaus) ja maksetut kustannukset. Hakemus tulisi myös toimittaa ennen hankkeen aloittamista. Ilmoitettavaan hankkeen toteutusaikaan tulee siksi kiinnittää erityistä huomiota. Samalla maksatushakemuksen toimittamisaika määräytyy ilmoitetun hankkeen toteuttamisajan mukaan.

SVK:n kalatalousasiantuntijat avustavat tarvittaessa alueensa seuroja hakemusten teossa.
www.vapaa-ajankalastaja.fi/yhteystiedot

Olli Saari
toiminnanjohtaja, SVK

Hakuohje (pdf)Jaana Vetikko
tiedottaja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
Vanha talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki
puh. +358 50 525 7806
jaana.vetikko@vapaa-ajankalastaja.fi

www.vapaa-ajankalastaja.fi
www.vapaa-ajankalastajalehti.fi
www.fisuun.fi
www.ottiopas.fi