18.07. Uusi pohjapato lopettaa Valkealan järvien säännöstelyt – Kouvolan Sanomat

07.06. Vinkki vanhemmille: Nuorten kalastustapahtumissa kalojen narraamista ja aarteen etsintää – SVK

26.5. Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi – SVK

24.05. Kalat.fi on kalastajan näyteikkuna – Uusi sivusto aukeaa tänään 24.5. – MMM

24.05. Luke – Kesän lohiseurannat Tornion- ja Simojoessa käynnistyvät jälleen

Luonnonvarakeskuksen kalaistutukset alkavat rannikkojokiin, Vuoksen vesistöalueelle ja Rautalammin reitille

Isokokoiset emokalat välttämättömiä kalakantojen uusiutumiselle

SVK – Verkkorajoituksen poistaminen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa verkkorajoituksen poistamista kalastuslaista, 2.2.2017

SVK – 3.2.2017
Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain ”valuvioista” korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) on vastaavasti valmisteltu esitystä kalastuslain muuttamiseksi ja se on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi tänä keväänä. MMM on omaksunut KKL:n käsityksen siitä, että kalastuslaissa on kiusallisia lakiteknisiä vikoja, jotka on syytä poistaa lakia muuttamalla.
Esitys sisältänee ehdotuksia:
– Vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen enimmäismäärän (nykyisessä laissa kahdeksan verkkoa) poistamiseksi tai kasvattamiseksi kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden (nykyisessä laissa pyynti- tai venekuntaa kohden)
– Rajoituksia alueellisen kalastusviranomaisen oikeuteen säädellä kalastusta (ml verkkokalastus) ja antaa elinkeinokalastajille lupia kalastukseen
– Kalastonhoitomaksuvelvollisuuden laajentamisen koskemaan 65-vuotiaita ja heitä vanhempia (myöhemmin eläkeläiset)
Lue lisää SVK

SVK – 65 vuotta täyttäneiden maksuvapaus

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa yli 64-vuotiaiden maksuvapauden poistamista kalastonhoitomaksusta, 2.2.2017

SVK – 3.2.2017
Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain ”valuvioista” korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) on vastaavasti valmisteltu esitystä kalastuslain muuttamiseksi ja se on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi tänä keväänä. MMM on omaksunut KKL:n käsityksen siitä, että kalastuslaissa on kiusallisia lakiteknisiä vikoja, jotka on syytä poistaa lakia muuttamalla.
Esitys sisältänee ehdotuksia:
– Kalastonhoitomaksuvelvollisuuden laajentamisen koskemaan 65-vuotiaita ja heitä vanhempia (myöhemmin eläkeläiset)
– Vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen enimmäismäärän (nykyisessä laissa kahdeksan verkkoa) poistamiseksi tai kasvattamiseksi kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden (nykyisessä laissa pyynti- tai venekuntaa kohden)
– Rajoituksia alueellisen kalastusviranomaisen oikeuteen säädellä kalastusta (ml verkkokalastus) ja antaa elinkeinokalastajille lupia kalastukseen. Lue lisää SVK

Project MILF ( Man I Love Fishing ) – innovatiivinen projekti taimenten hyväksi

Project MILF ( Man I Love Fishing ) – innovatiivinen projekti taimenten hyväksi

Suomen johtavat drinkkibaarit Helsingissä, Turussa, Oulussa sekä Jyväskylässä ja Porvoossa ovat aloittaneet jo vuoden 2016 alusta asti kampanjan, jonka ideana on myydä projektin nimistä cocktailia ja samalla kerätä rahaa Virtavesien Hoitoyhdistys Ry:lle. Jokaisesta juomasta, joka projektin nimissä myydään, lahjoitetaan 1 euro VIRHO:n projekteihin, joissa kunnostetaan ja lisätään taimenten kutupaikkoja.