06.09. Tutkijoiden rysäpyynti on osoittanut kalatien toimivan Korkeakoskella – KS

07.08. Kymenlaakson rannikolle saapuu eksoottisia vieraita – mukana muun muassa karppeja – MT

18.07. Uusi pohjapato lopettaa Valkealan järvien säännöstelyt – Kouvolan Sanomat

07.06. Vinkki vanhemmille: Nuorten kalastustapahtumissa kalojen narraamista ja aarteen etsintää – SVK

26.5. Istutettavien lohien ja taimenten rasvaeväleikkaukset pakollisiksi – SVK

24.05. Kalat.fi on kalastajan näyteikkuna – Uusi sivusto aukeaa tänään 24.5. – MMM

24.05. Luke – Kesän lohiseurannat Tornion- ja Simojoessa käynnistyvät jälleen

Luonnonvarakeskuksen kalaistutukset alkavat rannikkojokiin, Vuoksen vesistöalueelle ja Rautalammin reitille

Isokokoiset emokalat välttämättömiä kalakantojen uusiutumiselle

SVK – Verkkorajoituksen poistaminen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vastustaa verkkorajoituksen poistamista kalastuslaista, 2.2.2017

SVK – 3.2.2017
Kalatalouden Keskusliitto (KKL) on tehnyt uuden kalastuslain ”valuvioista” korjauslistan, joka on lähetetty eduskunnalle. Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) on vastaavasti valmisteltu esitystä kalastuslain muuttamiseksi ja se on tarkoitus tuoda eduskunnan käsiteltäväksi tänä keväänä. MMM on omaksunut KKL:n käsityksen siitä, että kalastuslaissa on kiusallisia lakiteknisiä vikoja, jotka on syytä poistaa lakia muuttamalla.
Esitys sisältänee ehdotuksia:
– Vapaa-ajankalastuksessa käytettävien verkkojen enimmäismäärän (nykyisessä laissa kahdeksan verkkoa) poistamiseksi tai kasvattamiseksi kahdeksaan verkkoon kalastajaa kohden (nykyisessä laissa pyynti- tai venekuntaa kohden)
– Rajoituksia alueellisen kalastusviranomaisen oikeuteen säädellä kalastusta (ml verkkokalastus) ja antaa elinkeinokalastajille lupia kalastukseen
– Kalastonhoitomaksuvelvollisuuden laajentamisen koskemaan 65-vuotiaita ja heitä vanhempia (myöhemmin eläkeläiset)
Lue lisää SVK